08
Feb

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma – Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala.

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.