12
Dec

Odluka o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda nabavke radova – Izmještanje niskonaponske mreže na tri tačke na području Brčko distrikta BiH.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.