24
Dec

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku radova – izmještanje niskonaponske mreže na tri tačke na području Brčko distrikta BiH, a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.