15
Oct

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku radova – izgradnja i sanacija parking površina (sanacija trotoara ispred objekta Merkur), a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

 

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.