13
Jul

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Obilježavanje godišnjice eksploatacije obilaznice oko Brčkog

Najveći infrastrukturni projekat u Brčko distriktu, 18,6 kilometara duga obilaznica oko pomenutog grada, puštena je u funkciju prije tačno godinu dana. Trasa obilaznice, vrijedna nešto više od 27 miliona evra a koja se prostire od naselja Gredice do Gorica, već 365 dana služi sopstvenoj svrsi, ispunjavajući potrebe svih građana Brčko distrikta a posebno onih u tranzitu.

          JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH kao investitor značajnog projekta u saradnji sa izvođačem, španskom firmom “Rubau” ali i pod kvalitetnim nadzorom partnera “Spea Safege”, u javu su pretočili san o obilaznici jedinstvenog profila, koja se takođe ističe i bezbjednosnim uslovima visokog nivoa. Tokom dosadašnjeg odvijanja saobraćaja na brčanskoj obilaznici, raduje podatak da nije zabilježen praktično nijedan neželjeni slučaj nezgoda na putu. Ograničenje brzine kretanja od 80km/h, na obilaznici koja nakon tehničkog prijema, u punom kapacitetu služi od aprila ove godine, uticalo je na savjesno i odgovorno učestvovanje u saobraćaju.

          Pored izopštavanja teretnog saobraćaja iz centra grada, obilaznica svoj benefit prikazuje i sa ekološkog aspekta. Saobraćanje oko 2 miliona vozila modernom saobraćajnicom sa dvije trake, računajući prosječnu potrošnju od 8 litara goriva, u značajnoj mjeri blokira priliv štetnih supstanci u rezidentni dio grada. Računajući dnevni prosjek, brčanskom obilaznicom saobraća između 5.000 i 6.000 teretnih i putničkih vozila, što dodatno ide u prilog rasterećenju gradskog saobraćaja. To praktično znači da je za ovu godinu dana, bezbjedno i komforno, obilaznicom prošlo između 1,5 i 2 miliona vozila.

          Na samoj trasi obilaznice nalazi se 19 objekata od čega je 11 mostova dužine 35 do 320 metara, pet natputnjaka i tri potputnjaka. Na obilaznici je takođe izgrađeno šest raskrsnica, od čega su četiri kružne i dvije raskrsnice u nivou.

          Projekat vitalne važnosti, za Brčko distrikt, realizovan je kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj(EBRD) a otplatu kredita u cjelosti vrši JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH

JP “Putevi” d.o.o. Brčko distrikt, BiH

Comments are closed.