full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Cjenovnik

Broj predmeta: 01-UO-0002/17

Brčko, 16.01.2017. godine

C J E N O V N I K

usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH

 
JEDNOKRATNO PARKIRANJE Cijena sa PDV-om
I zona II zona III zona
Parking karta za jedan sat parkiranja 1,00 KM 0,60 KM 0,40 KM
Dnevna parking karta 4,00 KM 2,50 KM 1,50 KM
PRETPLATNE KARTE za stanare Brčko distrikta BiH koji stanuju u zonama naplate parkiranja Cijena sa PDV-om
I, II i III zona II i III zona III zona
Godišnja pretplatna parking karta 100,00 KM 50,00 KM 25,00 KM
Polugodišnja pretplatna parking karta 50,00 KM 25,00 KM 12,50 KM
Mjesečna pretplatna parking karta 10,00 KM 5,00 KM 2,50 KM
PRETPLATNE KARTE za ostale korisnike i posjetioce Cijena sa PDV-om
I, II i III zona II i III zona III zona
Mjesečna pretplatna parking karta 30,00 KM 20,00 KM 10,00 KM
REZERVISANE KARTE za pravne osobe i preduzetnike Cijena sa PDV-om
I zona II zona III zona
Godišnja rezervacija parking mjesta 1500,00 KM 800,00 KM 400,00 KM
Polugodišnja rezervacija parking mjesta 750,00 KM 400,00 KM 200,00 KM
REZERVISANE KARTE za korisnike u zonama naplate i mjestu stanovanja Cijena sa PDV-om
I zona II zona III zona
Godišnja rezervacija parking mjesta 900,00 KM 500,00 KM 300,00 KM
Polugodišnja rezervacija parking mjesta 450,00 KM 250,00 KM 150,00 KM
DOPLATNA KARTA Cijena sa PDV-om
I, II i III zona
Doplatna parking karta 20,00 KM
BLOKIRANJE I DEBLOKIRANJE VOZILA Cijena sa PDV-om
I, II i III zona
Blokiranje i deblokiranje vozila 30,00 KM
Započeti proces blokiranja vozila 15,00 KM
PREMJEŠTANJE I ČUVANJE VOZILA NA ODLAGALIŠTU Cijena sa PDV-om
I, II i III zona
Premještanje vozila na udaljenost do 5 km 50,00 KM
Premještanje vozila na udaljenost preko 5 km 65,00 KM
Započeti proces premještanja vozila 25,00 KM
Čuvanje vozila na odlagalištu po započetom danu 10,00 KM
Troškovi slanja opomene korisnicima usluga parkiranja za neplaćena potraživanja 2,00 KM
 
   
paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back