full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Cjenovnik

 

Broj predmeta: 01-UO-0002/18

Brčko, 31.01.2018. godine

C J E N O V N I K

usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH

 

ODLUKA

 

 

JEDNOKRATNO PARKIRANJE

Cijena sa PDV-om
I zona II zona III zona
Parking karta za jedan sat parkiranja 1,00 KM 0,60 KM 0,40 KM         
Višesatna parking karta (Vrijedi od momenta kupovine do 21h odnosno do 14h subotom) 4,00 KM 2,50 KM 1,50 KM
Dnevna parking karta  (Vrijedi 24h za sve zone, od momenta izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem radnom danu u kome se vrši naplata parkiranja) 14,00 KM 14,00 KM 14,00 KM
Za plaćanje u roku 8 dana 50% popusta
7,00 KM 7,00 KM 7,00 KM
PRETPLATNE KARTE za stanare Brčko distrikta BiH koji stanuju u zonama naplate parkiranja

 

Cijena sa PDV-om
I, II i III zona II i III zona III zona
Godišnja pretplatna parking karta 100,00 KM 50,00 KM 25,00 KM
Polugodišnja pretplatna parking karta 50,00 KM 25,00 KM 12,50 KM
Mjesečna pretplatna parking karta 10,00 KM 5,00 KM 2,50 KM
PRETPLATNE KARTE za ostale korisnike i posjetioce (Kod kupovine karte za više mjeseci, cijena se množi sa brojem mjeseci) Cijena sa PDV-om
I, II i III zona II i III zona III zona
Mjesečna pretplatna parking karta 30,00 KM 20,00 KM 10,00 KM
REZERVACIJA PARKING MJESTA

za sve korisnike ( fizička, pravna lica-preduzetnici)

 

Cijena sa PDV-om
I zona II zona III zona
Godišnja rezervacija parking mjesta 900,00 KM 500,00 KM 300,00 KM
Polugodišnja rezervacija parking mjesta 450,00 KM 250,00 KM 150,00 KM
Troškovi slanja opomene korisnicima javnog parkirališta zbog nenaplaćenih potraživanja  

5,00 KM

Troškovi u izvršnom postupku, zakonska zatezna kamata, pribavljanja podataka o vlasniku vozila (od Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH ili Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH), kao i drugi troškovi koji se jave u postupku naplate, padaju na teret korisnika javnog parkirališta koji nije izvršio plaćanje dnevne parking karte u roku od 8 dana, od dana izdavanja i na njih se ne obračunava popust odnosno plaćaju se u punom iznosu.

 

Odobrava se popust u iznosu od 50% cijene dnevne parking karte za sve korisnike javnog parkirališta (pravna i fizička lica) koja dnevnu parking kartu plate u roku od 8 dana, od dana izdavanja dnevne parking karte.

 

 

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back