08
Feb

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izuzetih od primjene zakona o javnim nabavkama BiH – Nabavka usluga medija i oglasa, do 31.12.2018. godine.

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.