05
Oct

Odluka o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda nabavke radova – Nabavka radova na uređenju deponije materijala (izgradnja ograde).

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.