26
Nov

Prvi kilometri asfalta na obilaznici! Danas je asfaltiran natputnjak Ražljevo koji se planira pustiti u saobraćaj za mjesec dana.


Comments are closed.